हवामान बदल आणि जलव्यवस्थापन


भाषा: मराठी

कोर्स बद्दल

अनिवार्य युनिट 1, 2 - हवामान बदल आणि जलव्यवस्थापन

प्रत्येक युनिटचा कालावधी
९० मिनिटे ऑनलाइन
+ ६ तास प्रात्यक्षिक उपक्रम
+  ऐच्छिक समुदाय प्रकल्प

प्रमाणपत्रासाठी पात्र होण्यासाठी सर्व चाचण्यांमध्ये ७०% गुण मिळवा

अभ्यासक्रम

Launch your GraphyLaunch your Graphy
100K+ creators trust Graphy to teach online
MYCA Online 2024 Privacy policy Terms of use Contact us Refund policy