घन कचरा व्यवस्थापन आणि हवामान बदल

तरुणांचा संकल्प, हवामान बदलासाठी, कृती प्रकल्प

भाषा: मराठी

कोर्स बद्दल

ऐच्छिक युनिट 

ऑनलाईन, स्व-गती 

90 मिनिटे ऑनलाइन
+
5 तास व्यावहारिक क्रियाकलाप

तुमच्या घरासाठी आणि समुदायासाठी हवामान कृती प्रकल्प कल्पना

प्रमाणपत्रासाठी पात्र होण्यासाठी सर्व चाचण्यांमध्ये ७०% गुण मिळवा

अभ्यासक्रम

Launch your GraphyLaunch your Graphy
100K+ creators trust Graphy to teach online
MYCA Online 2024 Privacy policy Terms of use Contact us Refund policy